Belediye Başkanı’nı geçici olarak görevden alma etkisi kime aittir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Cumhurbaşkanı
C) Belediye Meclisi
D) Danıştay
E) TBMM