Osmanlıda fethedilen toprakların tutulduğu defter hangisidir?

A) Mühimme
B) İmtiyaz
C) Evkaf
D) İcmâl
E) Tahrir