“Hicaz” bölgesine hakim olan ilk Türk devleti?

A) Tolunoğulları
B) Memlûkler
C) Eyyubiler
D) Osmanlı
E) İhşidîler