Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yurtdışına çıkan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

A) II. Mahmud
B) I. Abdülhamid
C) Abdülmecid
D) Abdülaziz
E) II. Abdülhamid