Karadeniz’in Türk gölü olması hangi padişah zamanında olmuştur?

A) II.Mehmet
B) I.Süleyman
C) I.Selim
D) II.Beyazid
E) II.Murat