Aşağıda verilen Osmanlı padişahlarından hangisi yükselme döneminde yer almaz?

A) II. Mehmet
B) I. Selim
C) I. Süleyman
D) II. Selim
E) II. Osman