“Karalar bağlamıştı kadın o acı olaydan sonra.” cümlesinde “karalar” aşağıdaki kelime çeşitlerinden hangisidir ?

A) Fiil
B) Sıfat
C) İsim
D) Zamir
E) Zarf