“İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.” kazanımı Bloom’ un yenilenmiş bilişsel alan taksonomisinin hangi bilgi ve bilişsel süreç boyutuna daha uygundur ?

A) İşlemsel – Uygulamak
B) Kavramsal – Hatırlamak
C) İşlemsel – Çözümlemek
D) Kavramsal – Anlamak
E) Olgusal – Uygulamak