Bir davranışın öğrenme sayılabilmesi için hangisi zorunlu bir kriter sayılamaz ?

A) Yaşantı
B) Süreklilik
C) Kalıcı izli olma
D) Davranış değişikliği
E) İstendik davranış