Osmanlı Devleti’nde Kanuni’den sonra en uzun süre tahtta kalan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Murat
B) IV. Mehmet
C) l. Ahmet
D) III. Selim
E) Abdülmecit