Aşağıdaki cephelerden hangisinin I.Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olduğu söylenebilir?

A) Kafkas Cephesi
B) Suriye-Filistin Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Irak Cephesi
E) Kanal Cephesi