Osmanlı Devleti’nde “Babıali” ne anlama gelmektedir”?

A) Kışla
B) Sadrazam Sarayı
C) Kale
D) Camii
E) Cezaevi