Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması hangisi ile olur?

A) Yönetmelik
B) Cumhurbaşkanı Kararnamesi
C) Kânun
D) Tüzük
E) KHK