Theodor Kasap tarafından çıkarılan ilk Osmanlı mizah dergisi?

A) İkdam
B) Demet
C) Muharir
D) Karagöz
E) Diyojen