Osmanlı, hangi beylikten “çeyiz yoluyla” toprak almıştır?

A) Hamitoğulları
B) Candaroğulları
C) Karesioğulları
D) Germiyanoğulları
E) Karamanoğulları