“Ardahan ve Batum” hangi antlaşma ile Türkiye’ye bırakılmıştır?

A) Gümrü
B) Moskova
C) Batum
D) Ankara
E) Kars