İlk Türk Dil Bilimcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaşgarlı Mahmut
B) Yusuf Has Hacib
C) Katip Çelebi
D) Ahmet Yesevi
E) Edip Ahmet Yükneki