Bir problemin çözülmesinde geçmiş öğrenmelerin ve problemlerin bileşenleri arasındaki ilişkilerin görülmesinin önem taşıdığı öğrenme türü hangisidir ?

A) Yaşam alanı
B) Kavrama yolu
C) Üretici düşünme
D) Bilgiyi işleme
E) Sosyal öğrenme