”Kural içi boşluk”ta hakimin yetkisi hangisidir?

A) Kanun koyucu gibi davranma
B) Hukuk yaratma
C) Kısas yapma
D) Kanun koymak
E) Takdir yetkisini kullanma