“Birçok karışık olay: Bunları, ben inceleyip anlatmak istedim.” cümlesindeki “bunları” sözü dil bilgisi bakımından hangisidir?

A) İşaret sıfatı
B) Kişi zamiri
C) Belgisiz zamir
D) İşaret zamiri
E) Belgisiz sıfat