İdarenin kamu düzenini sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere ne ad verilir?

A) Kolluk
B) Kamu hizmeti
C) Planlama
D) Öz yönetim
E) Özendirme