Darülbedayi” ne demektir?

A) Yetimler Yurdu
B) Konservatuvar
C) Yoksullar Evi
D) Kızılay
E) Tiyatro