Ormanlara zarar vermesinden ötürü hangisinin sayıları devlet tarafından sınırlandırılmıştır?

A) Koyun
B) Kıl keçisi
C) Manda
D) Kaz
E) İpek böceği