Kurtuluş savaşında düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenilgi hangisidir?

A) l.inönü Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Sakarya Savaşı
D) Büyük Taaruz
E) Eskişehir- Kütahya