Usulü’l-Hikem fi Nizami’l-Ümem (Milletlerin Düzeni Hakkındaki Bilgelik Kaideleri) adlı eserin yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim
B) Levnî
C) Nakkaş Osman
D) İbrahim Müteferrika
E) Halil Hamit Paşa