Yeşil mercimek üretiminde hangi bölgemiz birincidir?

A) Akdeniz
B) Güneydoğu
C) İç Anadolu
D) Marmara
E) Ege