İşgaller karşısında haklı olduğumuzu belirten ilk uluslarası rapor hangisidir?

A) General Harbord
B) Sandler
C) Dr.Esat Işık
D) Marshall
E) Amiral Bristol