İlk Osmanlı Bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziraat Bankası
B) Memleket Sandıkları
C) Bank-ı Osmani
D) Bank-ı Dersaadet
E) İş Bankası