Türkiye’de iklimin çeşitli olması hangisini olumlu etkilemiştir?

A) Arıcılık
B) Kümes hayvancılığı
C) Küçükbaş hayvancılığı
D) İpek böcekçiliği
E) Mera haycancılığı