Taş kömürü hangi dönemde oluştu ?

A) Tersiyer
B) Kuarterner
C) Antekambiriyen
D) Mezozoik
E) Palezoik