Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır ?

A) Güneş balçıkla sıvanmaz.
B) Korkunun ecele faydası yoktur.
C) Her ağacın meyvesi yenmez.
D) Mızrak çuvala sığmaz.
E) İşleyen demir pas tutmaz.