Osmanlı’da özel mülkiyetin gelişmesini hangisi kısıtlamıştır?

A) Tımar
B) Vakıf
C) İltizam
D) Müsadere
E) Devşirme