Osmanlı’da “Çok Partili” hayata ilk kez ne zaman geçilmiştir?

A) Tanzimat Dönemi
B) Nizam-ı Cedit Dönemi
C) İstibdat Dönemi
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet