20 soruluk bir yazılı yoklamanın uygulanması sürecinde son 5 soru tüm öğrenciler tarafından yanıtlanamamıştır. Bu durum ölçme işleminin öncelikle hangi özelliğini olumsuz etkiler?

A) Güvenirlik
B) Yapı geçerliği
C) Kapsam geçerliği
D) Kullanışlık
E) Objektiflik