Öğretmenin öğrencilere dersin sonunda “Diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız.” demesi hangi davranışa hizmet eder?

A) Öğrenmeyi kontrol etme
B) Pekiştirme
C) Güdüleme
D) Gözden geçirme
E) Dönüt – Düzeltme