Yaşam boyu öğrenme merkezlerinde, her yaşta bireyin fiziksel ve zihinsel gelişimi dikkate alınarak çeşitli yaşam becerileri kazanması amaçlanır. Bu merkezlerdeki uygulamaların daha çok hangi program kapsamına girdiği söylenebilir ?

A) Mesleki eğitim program
B) Örtük program
C) Ders programı
D) Çalışma programı
E) Hizmet içi eğitim program