Türkiye ‘de müzeciliğin kurucusu kimdir?

A) Şeker Ahmet Paşa
B) Osman Hamdi Bey
C) Süleyman Seyyid
D) Halil Paşa
E) Osman Nuri Bey