Eşya üzerinde doğrudan ileri sürülebilen hak hangisidir?

A) Ön alım hakkı
B) Telif hakkı
C) Alacak hakkı
D) Patent hakkı
E) Ayni hak