“Lozan Barış Antlaşması” hangisinin sonucuna etki etmemiştir?

A) Ege adaları
B) Musul
C) Patrikhane
D) Kapitülasyonlar
E) Boğazlar