İzmir ve çevresi hangi gizli antlaşma ile İtalya’ya verilmiştir?

A) İstanbul
B) Londra
C) Petrograd
D) Saint Jean de Mauricenne
E) Mac Mahon