Türkiye’de elektrik üretiminde en fazla kullanılan enerji kaynağı hangisidir?

A) Hidroelektrik
B) Doğalgaz
C) Petrol
D) Linyit
E) Rüzgar