II.Dünya Savaşı sonrası barış şartları hangi konferansta belirlendi?

A) Postdam
B) Yalta
C)
D) Kaza blanka
E) Kahire