Trablusgarp ve Bingazi hangi antlaşma ile İtalya’ya bırakıldı?

A) Uşi
B) Bükreş
C) Racconigi
D) Yaş
E) Paris