Andımızın yazarı kimdir?

A) Reşit Galip
B) Halil Onat
C) Sezai Karakoç
D) Mehmet Akif Er soy
E) Osman Zeki Üngör