Üzerinde demir yolu ağı bulunan tek gölümüz hangisidir ?

A) Tuz Gölü
B) Van Gölü
C) Eğirdir Gölü
D) Manyas Gölü
E) Sapanca Gölü