Padişahın adına yapılan çok minareli camilere ne ad verilir?

A) Has
B) Ulu
C) Haseki
D) Dibbağ
E) Selatin