Bir insanın karşısındaki kişiye “çok gevezesin” yerine “konuşmayı çok seviyorsun” demesi hümanist anlayışa göre hangisine örnektir ?

A) Ben dili
B) Sen dili
C) Öz saygıyı zedeleyici dil
D) Yargılayacı dil
E) Öz saygıyı geliştirici dil