O, hayatın asık yüzünü anlatan konuları ele almasına karşın, ilgi gören bir yazardır. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir ?

A) İlgi çekmeyen
B) Hoşa gitmeyen
C) Gerçekleri yansıtmayan
D) Sıradan
E) Kolay anlaşılmayan