İtilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı hangisi ile oldu?

A) İstanbul Antlaşması
B) Skyes Picot Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Paris Konferansı
E) Mondros Antlaşması