Osmanlı Devleti’nde 1850’de basılan ilk Türk dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyojen
B) Tercüman-iAhval
C) Şukufezan
D) Havadis
E) Vekayi Tıbbiye